Ymroddiad i Gymru

Baner Cymru

Mae NatWest yn gallu olrhain ei wreiddiau Cymreig yn l i 1790, ac rydym yn falch iawn o hynny.

Heddiw, rydym yn un o'r prif ddarparwyr gwasanaethau ariannol yng Nghymru - gyda thros 130 o ganghennau yn cyflogi dros 1100 aelod o staff.

Mae'r wefan hon yn un enghraifft o sut rydym wedi gwrando ar eich anghenion. Mae'r un peth i'w weld gyda'n canolfan gwasanaeth i gwsmeriaid Cymraeg yng Nghanolfan Menai, arwyddion dwyieithog, taflenni Cymraeg a'n banc symudol.

Cysylltwch

I gael gwasanaeth Cymraeg

Rhowch alwad i ni ar
01248 671222Y llinellau ar agor: yn ystod yr wythnos 8am - 6pm Penwythnosau 9am - 4pm (ac eithrio gwyliau'r banc)